Välkommen!

logo”Sällskapets ändamål är att verka för tillvaratagandet och vård av svenskminnen på S:t Barthélemy och av i Västindien och i Sverige befintliga arkivalier och föremål med anknytning till öns svenska tid (1784-1878), att främja forskning rörande svensktiden på S:t Barthélemy och därmed sammanhängande frågor samt att främja kontakten mellan S:t Barthélemy och Sverige”

 

fahlbergskartaSamuel Fahlberg, bl.a. lantmätare på S:t Barthélemy, ritade år 1800 en karta över ön. Man kan fortfarande se likheter mellan kartan och hur ön ser ut i dag.

(klicka på kartan för en stor bild)