Historik

Här kan du hitta information om ön både från svensktiden och senare.

Fakta om St Barth
Historien om vem som upptäckte ön
St Barth under Sverigetiden
Slaveriet under Sverigetiden
Några hus finns kvar från Sverigetiden
St Barth idag
S:t Barthélemysällskapet
Marius Stakelborough

gustaviastjean

Text och research av Sandra Winkelbauer (f.d. Magnusson), 1999.

Litteraturlista:
– Sjögren, Bengt (1966). Ön som Sverige sålde. Uddevalla: Bohusläningens AB
– Hubertsson, Leif-Owe (1996). St. Barthélemy och andra små Västindiska pärlor. Stockholm: Leif-Owe Hubertsson och Carlsson Bokförlag.
– Sandström, Z Anders. St. Barthélemy Kulturhistoriska promenader bland svenskminnen från 17- och 1800-talen. Stockholm: Roger Richter Reklamkonsult.
– Wall, Ingrid och Joachim (1999). En man. En ö. Ett liv. Trelleborg: Double-You AB