Artikel i Expressen om den svenska slavhandeln på St Barth

I svallvågorna av ”Black Lives Matter”-rörelsen har också St Barth och slavhandeln som förekom där under ”Sverigetiden” uppmärksammats.

Denna artikel fanns i Expressen den 12 augusti. (artikeln som pdf)

En artikel som sen också blev omskriven i lokaltidningen på ön, ”Le Journal de St Barth” (artikeln som pdf), där det bl a ställs krav på en offentlig ursäkt från både regeringen och kungafamiljen.

Slavhandeln förbjöds 1813 men slaveriet förbjöds i Sverige först 1846 på St Barth vilket var långt mycket senare än övriga europeiska länder. Och i dåtidens svenska media drevs inte frågan om slaveriets avskaffande speciellt hårt vilket framgår i t ex Bill Edlunds studentuppsats ”Saint Barthélemy – svenska samhällets koloniala självbild” (uppsatsen som pdf), vilket kan förefalla en smula märkligt. Det var först när engelska invandrare som kom hit på 1840-talet och var starkt påverkade av den brittiska abolitionismen som det började drivas en opinion i frågan och sen med hjälp av bl a Erik Gustav Geijer drev igenom riksdagsbeslutet om slaveriets avskaffande.

Guvernör Norderlings familjegrav renoverad i L´Orient

Guvernör Johan Norderlings familjegrav på kyrkogården i L´Orient har genomgått en renovering och gravstenarna har bl a putsats upp (se bild). Guvernör Norderling är den enda svenska guvernör vars gravsten finns kvar från Sverigetiden.. Han var guvernör mellan 1818 -1826 då han avsattes bl a för att ha varit alltför tillmötesgående mot lokalbefolkningen. Han finansierade bygget av den nya katolska kyrkan i L´Orient när den gamla förstördes i en orkan, vilket gjorde honom populär bland öborna. Det är också en av anledningarna att han och delar av hans familj fick sin sista vila på kyrkogården som tillhör kyrkan.

Före renoveringen!
Efter!

Marius Stakelborough död

Marius med sin gode vän och Sällskapets tidigare ordförande Olle Nyman

Torsdagen den 18 juni avled Marius Stakelborough omgiven av sina närmaste vid en ålder av 97 år.

Vad Marius betytt för St Barth och inte minst för relationen med Sverige går inte att beskriva i några få ord.

Vi återkommer här och på vår Facebook-sida inom kort med en beskrivning av Marius betydelse och gärning för relationen med St Barthélemysällskapet.

I kväll måndag den 22 juni är det avsked vid båren klockan 19 i Marius hus.

Tisdag 23 juni är det begravningsceremoni i den katolska kyrkan i Gustavia kl 16.

Därefter är det jordsättning enbart med familjen på begravningsplatsen i St Jean, där andra i familjen har sin viloplats.

Marius på sin 90-års dag tillsammans med delar av sin stora familj

Sverigehuset snart färdigt!

Trots Corona-kris och isolering fortgår arbetet med Sverigehuset. Nu är det bara yttre målning (röd fasad, vita knutar) och stenbeläggningsarbete som återstår innan huset är klart för invigningen 7-8 november (Samma helg som Gustavialoppet och Piteådagen). Gjutjärnsspisen är på plats inne i köket.

Begränsad smitta på St Barth av Covid19

I dagsläget har 6 st individer konstaterats smittade av Covid19-viruset på St Barth och samtliga är idag friskförklarade. Totalt har man genomfört 84 tester och inga ytterligare smittade har hittats. Frankrike har bland det hårdaste restriktionerna vad det gäller rörlighet under Corona-krisen och speciella protokoll måste visas upp för polisen när man är ute utanför sin bostad där egentligen bara införskaffning av livsmedel, medicin och 1 tim promenad tillåts. Dessa bestämmelser skall gälla t o m 11 maj enligt president Macron.

Nu vill öns president Bruno Magras att man skall göra undantag för St Barth och att alla skolor skall öppnas det datumet och inte gradvis öppning som Macron föreslagit. Magras vill också att undantag görs vad det gäller öppnande av restauranger och barer där Macron ajournerat beslutet för detta till slutet av maj. Önskemålet från St Barth är att man gradvis kan öppna dessa under maj förutsatt att man följde de restriktioner som finns framtagna och innebär t ex att borden står med minst en meters mellanrum, större sällskaps¬reservationer begränsas till åtta personer, skyldighet för personal att tvätta händerna var trettionde minut m m.

Men Magras är också noga med att betona att öppnandet inte sker för snabbt;
”Ingenting skulle vara värre än att öppna på nytt för hastigt, vilket sedan skulle tvinga oss att stänga igen. Vi föredrar att ge oss själva tid att åter öppna under bästa möjliga sanitära förhållanden. ”

Är det för tidigt att blåsa faran över på St Barth? I sommar vet vi svaret.

Årsmötet 2020 inställt

Under våren 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi (coronavirus/COVID-19).
Svenska S:t Barthélemysällskapets styrelse har följt utvecklingen noggrant och därför beslutat om följande åtgärder:

Svenska S:t Barthélemysällskapets styrelse har beslutat att ställa in det planerade årsmötet den 26 maj för att istället planera att hålla mötet i någon form under hösten 2020.

Styrelsen, Svenska S:t Barthélemysällskapet

Vi följer samhällsutvecklingen noggrant och kommer att hålla er informerade löpande. Vid frågor kontakta oss via epost  styrelsen@stbarthsallskapet.se.